Postęp technologiczny a edukacja

Obecnie większość z nas korzysta z Internetu, który jest doskonałego rodzaju źródłem informacji i może stanowić miejsce pracy oraz dawać nam wiele możliwości kształcenia. Ostatnio popularną metodą edukacji staje się kształcenie online. Kształcenie to może obejmować między innymi:

– Studia magisterskie i podyplomowe – prawie całość tego rodzaju kształcenia odbywa się za pomocą wideokonferencji, zdarza się jednak, że dwa zjazdy są w formie stacjonarnej, np. gdy chodzi o zdawanie egzaminów. Za pomocą Internetu przekazywane są wszystkie materiały w formie multimedialnej. Studia online są uważane za niestacjonarne formy studiów. Studia na odległość dają takie same uprawnienia jak typowo stacjonarna forma kształcenia. Dzięki nim możemy zmienić kwalifikacje lub je uzupełnić. Zmieniając kwalifikacje mamy możliwość podjęcia nowej, ciekawszej pracy.

– Kursy kwalifikacyjne i zawodowe – Kursy zawodowe podnoszą w nadzwyczaj doskonały sposób poziom naszego wykształcenia, naszych kompetencji oraz pozwalają na rozwój własnej osoby i swoich zainteresowań. Zazwyczaj po ukończeniu kursu uczestniczący otrzymują certyfikaty. Kursy zawodowe i szkolenia pracownicze pozwalają na uzyskanie wielu różnego rodzaju nowych kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowego zawodu. Dzięki uczestnictwu i ukończeniu kursów kwalifikacyjnych będzie można rozpocząć własną działalność gospodarczą i niewątpliwie łatwiej znaleźć nową pracę.

– Kursy Trener Szkoleń Online – to szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do prowadzenia własnych kursów online w wielu różnego rodzaju kategoriach. Dzięki takiemu szkoleniu uczestnicy poznają teorię, najważniejsze definicje, cały warsztat online, zasady pracy w trybie online. Po ukończeniu takiego kursu sami zdobywamy uprawnienie do prowadzenia tego typu warsztatów.

– Warsztaty EFT – jest to przykład ciekawych szkoleń, które wykorzystują różne techniki, dzięki którym można uwolnić się od negatywnych emocji, ukierunkować się na sukces, nie tylko zawodowy, ale również osobisty. Tego rodzaju szkolenia online są, bowiem ukierunkowane nie tylko na kształcenie skierowane na zdobycie wiedzy teoretycznej, która ma być wykorzystywana w życiu zawodowym. Jest to również teoria i praktyka nakierunkowana na osobę i jej emocje.

Kształcenie na odległość daje wiele możliwości. W sieci można znaleźć bardzo dużo ciekawych form kształcenia online, a to jak wykorzystamy ten zasób wiedzy, zależy w dużej mierze od nas samych. Kursy i szkolenia to narzędzia, które odpowiednio używane będą w stanie przynieść zadowalający efekt.

Konkretne szkolenia

Co ciekawe, oferta nie ogranicza się tylko do tradycyjnych ścieżek edukacji. Przez tradycyjną ścieżkę mamy na myśli np zwykły tok studiów, czyli trzeba poświęcić kilka lat by zdobyć dane wykształcenie. Rynek pracy mocno się zmienił przez ostatnie dwie dekady. Obecnie pracodawcy potrzebują bardzo często osób o konkretnych umiejętnościach. Dość często zdarza się, że wykształcenie nie jest wcale brane pod uwagę. Potrzebny jest np. programista danego języka i jeśli ktoś ma odpowiednie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu prawdziwych projektów to może on mieć dużo większe szanse na prace niż osoba z wykształceniem nawet dobrej uczelni ale bez doświadczenia.

To widać szczególnie w przypadku programistów. Cały czas kilka języków jest mocno poszukiwanych jak C++, Python, PHP. I tu właśnie też z pomocą przychodzą szkolenia. Jest sporo szkoleń właśnie nastawionych na naukę pisania w danym języku, przykładowo teraz popularne są szkolenia z Pythona, który z roku na rok zdobywa coraz szersze grono sympatyków. Ale programowanie to nie tylko Python. Dot net, C, PHP i wiele innych. Są odpowiednie szkolenia dla osób na każdym poziomie. Dlatego jednak tak ważne jest, żeby dobrze podjąć decyzję o specjalizacji, bo na naukę danego języka trzeba będzie poświęcić sporo czasu.